تبلیغات
c60 - برداشت از وادی هفتم
c60
مشاورو راهنمای خانواده ( درمان اعتیاد )

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 23 اسفند 1390

به نام او...


"رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است؛یکی یافتن راه و دیگر آن چه برداشت می نماییم.

در اواخر این وادی صحبت از تربیت نفس است.؛در تربیت نفس  توان  داریم به جایی برسیم که نفس مطمئنه ،در نهایت امر،  فرماندهی وجود را به عهده بگیرد.نباید با دست خود نفس را به هلاکت انداخت،یعنی آن چه از نعمت ها برای  ما ارسال شده باید استفاده کرد.لازم نیست تارک دنیا شد،می توان از همسر ،ثروت و لذت های گوناگون برخوردار بود ولی از راه صحیح و راه مستقیم،می توان همسر داشت ولی زنباره نبود،می توان خوش لباس بود  اما برای تفاخر نه ،می توان آب خوردن آشامید اما نه زیر آب چون آب خوردن در زیر آب یعنی خفه شدن این یعنی در صراط مستقیم ماندن و از عدالت کامل برخوردار بودن.اما این امر چگونه میسر است؟؟

زمانی که از همه ی بندها رها شویم،از عدالت کامل برخوردار خواهیم شد؛در عدالت کامل؛ صلح با درون اتفاق می افتد،صلح با تمام هستی و پیوند با طبیعت و عشق به تمام مظاهر هستی همان گونه که هست ،ایستادن بر بالاترین نقطه ی هستی یا به عبارتی ایستادن بر منتهای وجود خویش،این همان حقیقتی است که بوده و هست و خواهد بود.برای قرار گرفتن و رسیدن به منتهای وجود،نقطه ی شروع  خود انسان و نقطه ی پایان و شروع بعدی نیز خود اوست.

رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است؛یکی یافتن راه و دیگر آن چه برداشت می نماییم.

آدمی باید راه را ببیند و بیابد ،باید چیزی بکارد تا بتواند چیزی برداشت نماید،باید بخواهد و تلاش کند، باید آموزش ببیند، باید ظرف وجودی را وسعت دهد .چرا که حقیقت رسیدن به تعادل و رهایی است،حقیقت ماهیت انسان است، و انسانی شدن است.حقیقــــت رسیدن به وادی "14" است؛"آن چه باور است محبت است و آن چه نیست ظروف تهی است".هر کس بسته به ظرف وجودی خویش تعیین می کند که در کجای این راه باشد،و چه زمان به محبت خداوند که با پیمودن همین مسیر می توان به آن رسید، دست یابد.در وادی اعتیاد فرد مسافر ذره ذره خمر خود را متعادل می سازد،او چشمه های جوشان شبه افیونی را در درون بیدار می سازد و این حقیقتی ناب در درمان اعتیاد در کنگره 60 می باشد.و درمان اعتیاد به کمک جهان بینی به زیبایی در فرد صورت می گیرد.آن گاه که فرد به تعادل می رسد و از حال خوش و آرامش برخوردار می شود،آن گاه که هر موجی او را نمی کشاند و به هم نمی ریزد.آن گاه که فرد خستگی در هیچ مسیری را نمی پذیرد و آن گاه که ناهمواری هیچ راهی دگر او را به سطوح نمی آورد.آن گاه که فرد تمامی آن چه که بر اثر نقض فرمان ذره ذره از خود دور کرده پس می گیرد و همه ی آن فرامین:دروغ نگو، غیبت نکن، رشوه نگیر، ربا نخور، تهمت نزن و .... ره توشه ی راهش می شود .چرا که عمل نکردن به همین فرامین او را از تعادل و حال خوش محروم ساخته و می سازد و خواهد ساخت و آیا این چیزی جز حقیقت می تواند باشد؟؟(البته دانستن و رسیدن به این راز فقط مختص به مصرف کنندگان مواد نیست چرا که همه ی ما به نوعی نقض فرمان کرده ایم).فرد با آموزش و دانایی ظرف وجودی خود را وسعت داده و از همه ی ضد ارزش ها فاصله می گیرد و در این هنگام است که فرد می تواند سکوت کوهساران،هیاهوی کائنات و زیباترین مناظر را معنا کند و پرواز را بیاموزد.او به سکوتی عظیم و صلح با خویش می رسد و عشق به هستی را تجربه می کند.این همان حقیقتی است که نه تنها در درمان اعتیاد در کنگره 60 بلکه برای هر فرد که در مسیر کشف وجود خویش است می افتد.امّا ذره ذره و با خواست و تلاش بسیار و مهم تر این که باید کاشت داشت و برداشت. باید به راه ایمان داشت،صبور بود و گوش به فرمان ،باید بسیار مراقبت کرد و.استقامت داشت تا بذر وجودی به بار نشیند.
طبقه بندی: دستورجلسات هفتگی، 
ارسال توسط همسفــــر آمنه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ