تبلیغات
c60 - بند محکم ِ محکم تر؛محبت
c60
مشاورو راهنمای خانواده ( درمان اعتیاد )

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 خرداد 1391

به نام او....

ششش

دستور جلسه بند ی محکم تر ِمحکم تر به استادی آقای دژاکام

،به طور کلی مطالبی که تمام انسان ها را دچار اشتباه کرده این است که هدف رابا وسیله اشتباه می گیرند،مثلاً شما به کلیسا می روید،کلیسا هدف نیست،به کلیسا می روید که به دانش و آگاهی برسید،به خانه ی خدا می روید تا به پالایش برسید،موقعی که طواف می کنید باید درسی بگیرید،خداوند این مطالب را به عنوان وسیله قرار داده نه هدف.

اگر به خانه ی خدا رفتی و فکر کردی به هدفت رسیده ای سخت در اشتباهی،پس هدف را با وسیله اشتباه کردن باعث می شود مرتب به دستانت بند زده شود،خیلی چیزها مانند بند است و دست و پای انسان را می بندد و نمی گذارد حرکت کند.اگر انسانی کار کند،حرکت کند و زحمت بکشد و منتظر تأیید دیگران باشد این یک بند است،خیلی از روابط با انسان های دیگر چیزی جز بند نیست چون جلو حرکت ما را می گیرد،خداوند خیلی از مواقع ما را در تله می اندازد و بعد از مدتی از تله در می آورد و انسان فکر می کند بخشیده شده است،در این جا بخشندگی مطرخ نیست موضوع یادگیری درسی است.در این جا خداوند می خواهد کاری کند که انسان به یک فهم،تفکّر و بیداری در اندیشه برسد.

هم چو راهنما ها در کنگره60؛اگر راهنما به شاگردی سقوط آزاد می دهد،می داند شاگرد شب اذّیت می شود و نمی خوابد ،آیا می خواهد شاگرد شکنجه شود؟ نه در این کار حکمتی است و آن حکمت رهایی این شاگرد است.در سیستم خداوند هم بدین شکل است؛تمام هدف،بیداری ،آگاهی و رسیدن به شعور است.ما می گوییم از تو حرکت از خدا برکت؛خداوند وقتی ببیند یک ذرّه حرکت کنید ،او هم کمک می کند.

می گوید در بندهای زمینی محکم باشید و آن ها را وقتی پاره کردی به بند ِ محکم تر ِ محکم تر که "محــــــــــبت" است می رسی،اگر محبت داشته باشی به هر خواسته ای که داشته باشی می رسی.در وادی 14 وقتی به آن می رسید باید به تمام مخلوقات عشق داشته باشید و از تلاشی که در مسیر زندگی داشته ای نا امید مشوی،خداوند حسابش صریح است باید یک پروسه را بگذرانی و از بعضی موانع عبور کنی.
طبقه بندی: مشارکت همسفران، 
ارسال توسط همسفــــر آمنه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ