تبلیغات
c60 - شـــــــو شــــــود
c60
مشاورو راهنمای خانواده ( درمان اعتیاد )

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 29 تیر 1391

"کون فیکون:بشو پس بشود" ؛این یکی ازویژگی های خداوند است که هر چیزی را بخواهد خلق کند هم زمان که بگوید شو ،می شود.انسان ذره ای از وجود باری تعالی است و خداوند از روح خود در انسان دمید پس انسان هم می تواند از آن صفات داشته باشد؛اگر خداوند داناست،تواناست،کریم است،رحیم است،رحمان است، انسان هم می تواند باشد و خداوند مثل اقیانوس عظیمی است و انسان مثل قطره ای.شو شود در ما هم هست منتهی نوعش فرق می کند.

 

91603276601124363909.jpg 

 

یک نمونه از شو شود در ما ذهن ماست مثلاً ما در ذهن می گوییم قرمه سبزی؛ هنوز کلمه کامل ادا نشده،تصویرش کامل در ذهن ما شکل می گیرد.

در جهان فیزیکی برای ایجاد شو شود از قوانینی تبعیت می شود چون در جهان فیزیکی زمان مطرح است(زمان و ماده از شاهکارهای عظیم خداوند است)،در طول زمان است که انسان آموزش و تکامل دارد،در طول زمان است که بچه متولد می شود و رشد می کند،در طول زمان است که شنا و زبان یاد می گیریم،زمـــــــــان، خواست که جهان فیزیکی و کوه ها بدین شکل در آیند.

**حتی خوشبختی و بد بختی انسان ها به شو شود بستگی دارد کسانی موفق ترند که  این "شو" که" می شود " از سمت آن ها بیشتر اتفاق بیفتد. و این ها آرام تر و متکامل ترند.

**مسائل بسیاری در شو شود دخیل است یکی از این ها تفکر است،زندگی ما تمام اندیشه و تفکر است؛"ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی را استخوان و ریشه ای".

**موارد بعدی راجع به تصویر سازی است  و این تفکر و اندیشه بدون  به وجود آوردن تصویر، کار مشکلی است.تصاویر در درون، خفته است موضوعی پیش می آید و تصاویر جلو می آید.شما دوستی را در خیابان می بینید و همه ی تصاویر مربوط به مدرسه مرور می شود.گاهی 10 سال دوستی با شخصی دارید و یک لحظه بدی از او می بینید و تصویر منفی آخر همه ی تصاویر خوب ده ساله را تحت الشعاع قرار می دهد؛فرد در این بین بایدآن تصویر را آنالیز کند و با دید تساهل و تسامح به قضبه نگاه کند و تصویر منفی را تغییر دهد.گاهی هم برعکس تصویر عشق می آید  و همه ی تصاویر منفی را تحت الشعاع قرار می دهد و پیوند دوستی و عشق برقرار می کند.

راجع به مواد و ترس هم همین گونه باید برخورد کنیم،در روانشناسی جدید، و قتی شخص ترس نسبت به مسئله ای دارد آن را پیدا می کنند و تصویر ترس را از او می گیرند و تصویر دیگری به او می دهند و جالب این که حتماً باید از جنس خودش باشد و از همان موضوع، درترس از تاریکی  حتماً باید روی تصویر و موضوعی کار کرذ که مربوط به تاریکی باشد.

**مطلب دیگر که در شو شود است فردی که می خواهد فرمان را بدهد حتماً باید خودش باورش شود،اگر او باور نکند کائنات هم باور نمی کنند و فرمان را اجرا نمی کنند،اگر من توانایی داشتن هلی کوپتر شخصی را باور کنم آن کار را می توانم انجام دهم، هم چنین آقای مهندس فرمودند :روزی که من کارم تمام شد و کتاب 60 را نوشتم ،باورم شد می توانم این کار را انجام دهم،باورم شد که این کار درست است ،باورم شد که می توانم این تشکیلات را درست کنم،آن زمان هیج جا را نمی شناختم و هیج جا را بلد نبودم،8 سال پیش به همه ی معتادها گفتم مواد مصرف کنید هنوز هم عجیب است،چون من باور کردم فعلیت پیدا کرد.اگر می خواهید به شخصی برسید ،اگر می خواهخید به شی ای برسید ،اگر می خواهید به جایگاه و مقامی برسید باید باور کنید،باید بگویید من بایــــــــد قهرمان شوم،من باید موفق شوم.وقتی بگویید من معلوم نیست این گونه شوم یا نه؟!من معلوم نیست به این جا برسم یا نه؟پس چه طور انتظار دارید کائنات باور کنند!وقتی خودت باورت نشود لیاقت داری چه گونه اتفاق بیفتد؟

 همانند آن هایی که  در سفر اول بودند و گفتند من باید رها شوم و به سفر دوم رسیدند اگر این گونه تصویر رهایی ،گل گرفتن کمک راهنمایی و... بسازیم اتفاق می افتد.

**البته شو شود به یکباره اتفاق نمی افتد،بارها شکست اتفاق می افتد هم چون پرنده ای که  بارها پرواز را تمرین می کند و در آخر مصمم * پرواز را می آموزد.

خداوند بخشنده است و هرچه از او بخواهیم می دهد یکی زودتر و یکی دیر تر هم چون غذایی که در رستوران سفارش می دهیم زمان می برد تا یکی یکی آماده شود.

اگر باورت شود که باید زندگی مرتب و مرفه ای داشته باشی قطعاً به آن می رسی فقط باید باور کنی.اگر بگویی من باید سرمایه دار شوم و در آن مصصم باشی قطعاً میرسی.اگر بگویی من آدم بدبخت و گدا و مفلسی هستم، قطعاً چنین آدمی می شوی، اگر بگویی من خائنم ،می شوی اگر بخواهی خدمت گذار باشی، می شوی.اگر بگویی همیشه بدهکارم، خواهی بود.

**اگر خواسته ای داشته باشی به آن می رسی مشروط به این که تفکر داشته باشی و بر خواسته ات مصمم باشی.

**شو شود در ذهن بلافاصله و در بیرون با فاکتور زمان،تلاش و مصمم بودن اتفاق می افتد.

**هر کدام از ما برای سیستم خود باید برنامه ریزی داشته باشیم،اگر بر روی خواسته ی خود مصمم نباشیم و تفکر نکنیم و ندانیم چه می خواهیم،چگونه اتفاق می افتدو قتی گوینده نمی داند چه می گوید، شنونده چه می فهمد.)

کسانی که در سفر مصصم هستند باید بر تصویر سازی خود کار کنند؛گاهی فرد سفر می کند و ذهن شروع می کند به خاطرات خوش نشئگی و مصرف و فرد دوباره مصرف می کند،وقتی این تصویر آمد تصویر خماری،کلانتری،بی پولی و یا  تصویری در آینده تصویر رهایی و گل گرفتن و...را باید مجسم کرد.سفر دومی ها تصویر سازی مثبت و جایگزینی آن با تصویر منفی بسیار انجام دادند تا به رهایی رسیدند و شو شود اتفاق افتاد. 
برچسب ها: جلسات آقای مهندس دژاکام، کنگره 60، درمان اعتیاد، شو شود، رهایی،
ارسال توسط همسفــــر آمنه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ