تبلیغات
c60 - ما زنده به آنیم که آرام نگیریم...
c60
مشاورو راهنمای خانواده ( درمان اعتیاد )

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 2 شهریور 1391

aaa

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم      موجیم که آسودگی ما عدم ماست

همه ی ما نقاطی هستیم که در پی هم روان و در هستی جاری می شویم تا در یک نقطه آن هم برای اجرای فرمان خداوند به هم برسیم؛فرمان خداوند جنگ نیست،فساد نیست،ضد ارزش نیست،کینه و نفرت نیست...بلکه "محبّت" است.ما همه می رویم برای محکم شدن پیوندمان در هستی و برای صلح با خویشتن و تمامی کائنات و در این مسیر هر کدام نقاطی را نیز در جای جای هستی به جای می گذاریم،از به هم پیوستن این نقاط است که باید به بهترین عمل رسیم تا فر مان اجرا شود،عمل سالم است که فرصت ها را مهیا و بستر را برای درک محبت فراهم می سازد.

وادی 13 یک وادی قبل از وادی محبت است و چه خوب ما را رهنمون می کند به این که بعد از 12 وادی،بعد از نقطه تفکرهای بسیار بعد از نا امیدی و امید های پیاپی،بعد از صبر و توکل های بسیار ،بعد از پذیرای مسئولیت های خود شدن،بعد همه ی این نقاط که در وجود خود به درستی تثبیت می نماییم،به خطوط روشن و مشخصی می رسیم.برای همین است که اگر فردی این 12 وادی را در وجود خود نهادینه کند ،به درمان نزدیک می شود و چنان چه هر یک از ما خط عشق و اتصال رشته ی محبت را با کل هستی ترسیم نماییم و محکم کنیم و هرچه در این مسیر پیش رویم انسان کامل تر و به بیانی سه بعدی می شویم .

برای دستیابی به خواسته های خود و رسیدن به مرحله ی ترخیص باید تغییراتی در خود صورت داد،در فیزیولوژی و تمام سطوح افکار و اندیشه ی خود، تا تبدیل شویم به آن چه باید.و تا زمانی که ما در هر لحظه آمادگی رویارویی با زندگی را نداشته باشیم و تا زمانی که از هرنقطه(هر قسمت از زندگی و یا هر گذر) عبور نکنیم،یوم الفصل ما از آن لحظه صورت نمی گیرد.

و این که این نقطه ای که الان در آن قرار داریم و قرار است از خود به جای گذاریم تعیین می کند که نقطه ی بعدی کجا و با چه کیفیتی گذاشته شود،به نوعی من در هر لحظه تعیین می کنم که از چه حال و چه اوضاعی بر خوردار باشم،پس باید مراقب نقاط و تاثیری که بر هستی می گذاریم باشیم.

چنان چه می دانید کلیه ی اطلاعات هستی در تک تک ذرات و موجودات هستی حفظ می شود،خواه مثبت یا منفی؛هر کس با هر خصوصیاتی که رفته دوباره بر می گردد،با همان میزان آگاهی در خود و ذرات خود و هر گز نابود نمی شود،در این راستا باید آن قدر قدم برداریم و آن قدرفرو ریزیم و دوباره ساخته شویم تا کار نیمه تمام خود را تمام کنیم و آن کنیم که فرمان است و آن رسیدن به عمل سالم و انسان صالح شدن است و آن رسیدن به محبت پروردگار است.

آن چه در طول سفر در کنگره 60 به چشم می خورد مصداق عینی این قضیه است؛همه ی آن چه که در وادی اعتیاد به نا روا در فرد رشد کرده،از او کنده می شود و فرد فرو می ریزد در جهالت های خویش و از همان جا پا می گیرد و ذره ذره با اختیار و تفکر خطوطی را ترسیم می نماید که قابل قیاس با خطوط قبلی نیست.

"نقطه" برای من تداعی گر دو چیز است:یکی کوچک ترین اما بنیادی ترین ذره که آگاهی را در خود حفظ می کند و جهت دار است و دیگر شروع و پایان هر چیز و فاصله ی بین این نقاط تعیین کننده است ،این که من از کنار هم قرار دادن نقاط چه خطوطی و با چه کیفیتی و در چه جهتی ترسیم کنم بستگی به خود من دارد و این نشانگر این است که من در ترسیم خطوط زندگی خود بیشترین اختیار و قدرت را دارم و هر جاکه یک نقطه ی پایانی گذاشتم کار من تمام نشده؛پایان هر نقطه سر آغاز یک خط دیگر و خلق اثر دیگر خواهد بود.باید پیوسته در تلاش بودتا بهترین راترسیم کرد واین وادی امیــــد واری می دهد که ما می توانیم در صورت ناکامی ،نقطه و خطی دیگر در هر جهت که بخواهیم ترسیم نماییم و این اختیار دار بودن چه زیبا ما را به جایی که از آن آمده ایم جاری می سازد!!

ممکن است مادر یک خط و زمینه موفق نباشیم، اما خط های دیگری هست که می توانیم شروع کنیم،می توانیم مسیرهای تازه و دریچه های نو را آغاز نماییم،تا بتوانیم انرژی های بی انتها راچون رشته های انوار مشاهده کنیم.

هنوز میلیون ها میلیون خط هست که فرصت نکرده شروع نماییم،باید رفت و رفت تا درک کرد آن چه باور است و یا وجود دارد محبت است و آن چه نیست ظروف تهی است و این آن حقیقتی است که قابل تغییر نیست.باید آن قدر در تلاش و تغییر و تبدیل و ترخیص بود،باید آن قدر در جوش و خروش بود،باید آن قدر نقطه سر خط رفت،باید آن قدر آگاهی و اطلاعات در نقاط را بالا برد در اصل باید آن قدر آموزش و آگاهی را در خود بالا برد تا عقل به فرمانی جز محبت نرسد و این آن حقیقتی است که بر پیشانی هستی درج شده و قابل تغییر نیست.

با احترام :همسفر آمنه

طبقه بندی: دستورجلسات هفتگی،  مشارکت همسفران، 
برچسب ها: کنگره 60، درمان اعتیاد، پایان هر نقطه سر آغاز خط دیگری است، دستور جلسات هفتگی، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم،
ارسال توسط همسفــــر آمنه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ