تبلیغات
c60 - آن چه مطرح است باور خویشتن خویش است
c60
مشاورو راهنمای خانواده ( درمان اعتیاد )

مرتبه
تاریخ : جمعه 3 آذر 1391

آن چه چیزی است که سیاحان و گردشگران را شهر به شهر،منزل به منزل،جا به جا،کشور به کشور به گشت و گذار می کشاند؟چه باعث می شود یکی هفت شهر عشق را بگردد و دیگری اندر خم یک کوچه باشد؟چه چیزی تو را فضانورد و مرا حتی غافل از نگریستن در آینه می کند.هدف از رصد در ستاره ها چیست در حالی که من و ما حتی از رصد در خود غافلیم؟

و...قطعاً دقت کرده اید سفر یعنی چه؟ چرا وادی؟چرا مسافر؟چرا همسفر؟رهایی؟تعادل؟

در کنگره60 پی می بریم که اعتیاد از ماده مخدر و انسان تشکیل شده است،انسان به عنوان اشرف مخلوقات در هستی مرکزیت دارد و آنچه محور اساسی در انسان است خویش خویشتن اوست آن چه در عنوان این وادی نیز آمده است.

از این رو باید ماده مخدر و انسان را شناخت اما ما در کنگره از این فراتر هم می رویم و ماده مخدر را یک ماده می دانیم و قرص ،سکس،الکل و ماشین و...را نیز یک ماده می دانیم و به همان میزان ما را درگیر می کنند و درباره انسان اهمیت اساسی به صور پنهان،نفس و خویش خویشتن و مقوله هایی این چنینی می دهیم.

هم زمان با آموزش به این آگاهی می رسیم که اسیر ماده دیگری نشویم بلکه با آگاهی و اشراف به نیروهای درونی خود جذابیت های ماده مخدر و هر نوع ماده ای را دست کم نگیریم ما می دانیم بزرگترین نیروی منفی یا شیطان در ماده نهفته است و برای این که بتوانیم با تعادل از هر نوع ماده ای استفاده کنیم باید اول از درون بر نیروهای خود متمرکز شویم و به تعادل برسیم،باید موانع و بازدارنده های درونی که همان صفات ترس ،منیت،قهر،خشم کینه حسادت و.. رها کنیم تا به تعادل برسیم.

و مهمتر رسیدن به خود واقعی،خویشتن خویش، شاید همانی که عطار را در هفت شهر عشق گرداند،کریستف کلمب را کاشف ساخت،فلانی را فضا نورد،سیاح،مخترع ،مکتشف و... ساخت.باور کنیم رسیدن به تعادل و رهایی کمک شایانی به خلاقیت ،نبوغ و.. می کندکسی که حوصله یک ساعت خلوت با خود و تازه شدن و ساختن روزهای نو و مهم تر رو به رو شدن با خود را ندارد،کسی که نمی داند خود را در کدام وادی جا گذاشته است چگونه می تواند خداوند را در یک برگ درخت،طبیعت،در طرح و نقش و نگار در نواختن ساز،در...ببیند و پیدا کند.

هر چه بتوانیم خود ِواقعی را بیابیم و به نیروهای درونی توانایی ها و پتانسیل ها و استعدادها ی خود واقف شویم،در اصل هر چه از درون خود را پیدا کنیم انعکاس بهتری از خود می دهیم،خلق می کنیم،طرح می زنیم،قالب می زنیم، می سازیم،خروشان و جاری می شویم.

چون می دانیم چه می خواهیم و رسیدن به این خواست ،لازمه اش کار کردن بر صفات منفی،تزکیه همراه با آموزش و آگاهی است.

برای همین است که در این وادی می گوید باید دانست،یعنی باید بدانیم و به دانایی برسیم که هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی کند.

آن چه مطرح اسن باور خویش خویشتن است.بیهودگی ها ،جهل ها، ترس ها و همه ی حس های منفی را وا نهیم و از عشق و ایمان و معرفت الهی مدد بگیریم تا به تعادل برسیم.هر چه ما از درون آزادتر و ذهنمان کمتر به مسائل حاشیه ای مشغول و کمتر درگیر صفات منفی باشد از بیرون پایدار و خلاق تر خواهیم بود هم چون قادر مطلق.سخت است اما شدنی است.

حال می دانیم برای چه سفر،مسافر،همسفر،وادی و... برای این 14 وادی و سفر؛که بگردیم و خود را در هریک از این وادی ها که جا گذاشته ایم بیابیم و برای این سفر عظیم عزم و اراده و خواستی قوی می خواهیم و برای این سفر عظیم که درمان اعتیاد جزئی از آن است و البته مهمترین باید:

1)کلیه مسئلیت کار را خود بپذیریم.

2)کلیه سختی ها را تحمل کنیم به عنوان بازپرداخت بدهی خود به اعتیاد.

3)سعی کنیم خودمان مسئله را با تفکر حل کنیم.

و من در مورد ۱)به *تلاش در مورد ۲) *صبر و مورد ۳)*تفکر اشاره می کنم که سه مسئله مهم در سفر می باشد.

در این صورت است که می توان"چون اصوات موسیقی در جهان خود درخشید که خود کلید راه رهایی را بیابیم.

و انسان اگر خود جستجو نکند اگر با همه ی کاوشگران ماهر هم همنشین باشد به موضوع واقعی نمی رسد؛رسیدن به موضوع واقعی به نظر من رسیدن به وجود خود و خویش خویشتن است و این آن حقیقتی است که از آغاز بوده هست و خواهد بود در این صورت (یافتن خود) است که می توان به تدریج به خداوند* رسید.

با احترام :همسفر آمنه
برچسب ها: کنگره 60، درمان اعتاد، مشارکت همسفران، دستور جلسات هفتگی، برداشت از وادی سوم،
ارسال توسط همسفــــر آمنه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ